The future starts now

Som efutur! Alumnes de màster en Formació de Professorat de l’especialitat d’Educació Física.

@Adri_Casanovas
@davidbesoraprat
@gerardberenguer
@GerardVF21
@Queraltriba
@martilazaro22
@albertfiguls