LES COMPETÈNCIES DEL s.XXI

En la societat actual, són molts els agents que afecten ja sigui per bé o per malament el procés d’aprenentatge dels alumnes. A la família , l’escola i l’entorn (grup d’amics) podem sumar-hi els mitjans de comunicació, les xarxes socials, etc. Tots aquests nous agents pensem que haurien de ser presents en les competències que pretenem transmetre i donar a conèixer als nostres alumnes. Per aquest motiu segurament algunes de les competències bàsiques actuals haurien de ser modificades per tal que puguin encabir aquests nous elements propis de la societat i el context educatiu del s. XXI.

Segons podem trobar en el currículum de l’ESO (Generalitat de Catalunya, mod. 2007)

Els objectius de l’aprenentatge mitjançant competències són: integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements. En segon lloc, centrar-se en les competències afavoreix que l’alumnat integri els seus aprenentatges, posant en relació els diferents tipus de continguts i utilitzant-los d’una manera efectiva en diferents situacions i contextos. I, en tercer lloc, s’orienta el professorat, en permetre identificar els continguts i criteris d’avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l’alumnat i, en general, per inspirar les diferents decisions relatives al procés d’ensenyament i aprenentatge.

3

 Com podem veure en aquest esquema, l’organització de les competències es desenvolupa al voltant del què ha d’aprendre l’alumne, marcant d’una manera molt clara com ha de ser l’alumne quan acabi l’etapa de secundària. Sota el nostre punt de vista aquest esquema ha da canviar, nosaltres com a docents hem de donar les eines per tal que el coneixement impregni els nostres alumnes, i sens dubte, la eina més potent que tindrem al Segle XXI són les TIC. Com a futurs docents la nostra missió no és tenir por de les noves tecnologies i prohibir-les per evitar els seus “efectes negatius” sinó que el nostre paper és assumir que són un fet que ja està integrat a la nostra societat i d’aquesta manera hem de mirar la vessant positiva d’això i aprendre a utilitzar tota la seva potencialitat, a més a més, és la nostra obligació ensenyar als nostres alumnes a desenvolupar les competències que seran més importants de cara al seu futur, i aquestes no són altres que el tractament d’informació i el bon ús de la xarxa digital.

Per tant el nostre canvi de paradigma es basa en el canvi de l’enfocament de les competències, per tot el que hem anomenat anteriorment creiem que adquirir competències digitals és la base per adquirir nous coneixements que puguin ésser sòlids i enriquidors, és a dir, dotar de la màxima vivencialitat els aprenentatges (amb el recolzament de les TIC) per tal que aquest sigui significatiu.

Per tant, un esquema de competències que s’acostés a la manera com creiem que ha d’estar enfocada l’educació del futur seria el que prensetem a continuació, on l’epicentre de tot és l’alfabetització dels alumnes en les habilitats operatives en l’ús de les TIC i a partir d’aquí tot el que envolta aquest epicentre són els valors que els alumnes han d’adquirir per viure en la societat del futur.

2

En un tercer nivell quedaria l’aprenentatge de les competències culturals, lingüistiques, matemàtiques, científiques, etc. Però el fet de que estiguin a un tercer nivell no vol dir que les discriminem ni que siguin menys importants que les competències centrals, sinó que el que creiem és que aquestes competències de tercer nivell s’han d’adquirir a partir del treball amb les competències centrals i que aquestes ja faran fluir el curs del aprenentatge fins a arribar a dominar tots els nivells.

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=ldizecf_RVo

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s