L’APRENENT/A DEL s.XXI

Per tal de desenvolupar aquest post, ens em referenciat amb els diferents autors que tracten de manera significativa aquest fet.

Segons Tedesco (2011) assenyala tant la possibilitat d’accedir a un enorme volum d’informació, la substitució del ciutadà per un mer consumidor o client, com la submissió de l’individu a un grup, clan o tribu, com dos trets característics rellevants de l’alumnat del segle XXI. Així doncs, el procés d’ensenyament – aprenentatge haurà de sostentar-se en dos pilars bàsics: l’aprendre a aprendre, i l’aprendre a conviure.

L’aprendre a aprendre per combatre la significativa velocitat que ha adquirit la producció de coneixements

memorizar_textos

. En aquestes condicions actuals, l’educació haurà d’estar dirigida no tant a la transmissió de coneixements, sinó a desenvolupar la capacitat de produir-lo i utilitzar-lo. En aquest nou marc educatiu, Tedesco (2011) defineix el paper del docent amb els termes següents: “acompanyant cognitiu”. L’aprendre a conviure perquè constantment assistim a fenòmens d’individualisme i autoritarisme que, segons Tedesco (2011) comparteixen una característica comuna: la negació de la dimensió política de la societat.

Totalment relacionat amb aquest fet, Claxton (2005) comenta que  “muchos chicos viven en un mundo Matrix en el que no existe probablemente una “realidad” consensual, ni acuerdos claros sobre lo que es mejor hacer, en el que nadie les ha enseñado qué hacer cuando no han sabido qué hacer. (…) Los jóvenes desean adquirir más sentido práctico para la vida real, más iniciativa, más acierto, exactamente igual que sus futuros empleados o los interesados gobernantes”. Així doncs, a partir d’aquesta reflexió es veu com els alumnes dintre de l’aula es senten “anaprendedors”, ja que simplement memoritzen continguts i sabers per tal de poder aprovar un examen i oblidar-ne la gran part d’aquests. Nosaltres com a futurs educadors hem de proporcionar, a aquest alumne del s.XXI, unes competències coherents i significatives on puguin desenvolupar una ment dúctil i àgil que els permetin aprendre allò que els sigui necessari.

D’altra banda, segons Arturo Merayo (2000), ja feia referència al canvi que s’havia de produir en l’aprenentatge, ja que entràvem en l’era de la informació i per tant s’havia de desenvolupar unes claus per un aprenentatge comunicatiu. Una frase clau que comenta és ”En nuestros días un niño de doce años ha accedido por medio de la televisión a un número de información mucho más amplio del que podría lograr en toda su vida un investigadors del medievo”.

Així doncs, una de les principals preocupacions és que més quantitat de informació no suposa una major qualitat d’aquesta, i que per tant, davant d’aquest canvi és necessari aprendre a distingir les informacions que sens proporciona. Actualment aquest fet encara és més agosarat, ja que tenim una barbaritat d’informació al nostre abast, però hem de ser capaços de distingir allò que és de qualitat i el què no.

Seguint en el tema que ens ocupa, el repte d’avui en dia encara és que la docència no només ens pot subministrar la informació, sinó que ha de proporcionar les claus per trobar la informació més coherent i sòlida, comprendre-la i saber-la interpretar i transmetre adequadament.

En definitiva, i com a conclusió, el què s’ha de dur a terme és donar la capacitat als alumnes de saber seleccionar, interpretar i utilitzar les informacions, desenvolupar una lectura crítica que permeti consolidar uns criteris i opinions i per últim que puguin manifestar les seves opinions lliurement de forma correcte.

alumnos4

Bibliografia

Claxton, G. (2005). Aprendiendo a aprender: objetivo clave en el currículum del siglo XXI. CIC (Cuadernos de Información y Comunicación) n.68, p22-25

Merayo Pérez, Arturo (2000). Cómo aprendrer en el siglo de la información:claves para una ensñanza más comunicativa. Revista Comunicar, nº14, p.35-42

Tedesco, Juan Carlos (2001). Los desafíos de la educación básica en el siglo XXI. Revista Iberoamericana de Educación, n. 55, p. 31-47

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s